עיתונות

Poster about the project (German Version; 7MB)

Poster about the project (English Version, 7MB)

הדפס קטעי עיתונות על הפרויקט "פרקי הזמן"

כתבות טלוויזיה על "פרקי הזמן" ועל וורנר באב

ניתן להוריד תמונות באיכות גבוהה (300 dpi)

בקישור "תמונות לעיתונות

לתשומת לבכם: כל הזכויות על התמונות שמורות.

אין להשתמש בהם ללא אישור מראש!

מידע נוסף להורדה:

עלון של ה DVD ״פרקי הזמן של וורנר באב״

(גרסה גרמנית) הצגה של האגודimdialog!e.

(גרסה אנגלית)

הערכה וסיכום של הפרויקט ״פרקי הזמן של װרנרבאב״