הסרט – חלקים להורדה

קטעי הסרט

כל הסרט והתיעוד "פרקי הזמן של וורנר באב" נמצאים ברשת.
להורדה נא לחצו על פרקי הסרט.
ניתן להפעיל כותרות ב-19 שפות בספרית הנגן שלכם.

All copyrights reserved. Only for private use! No publishing without permission!

פרקי זמן" של וורנר בב
סרט עיקרי

“פרקי זמן” “Part 1” – 14:57 min

“פרקי זמן” “Part 2” – 14:02 min

“פרקי זמן” “Part 3” – 11:01 min

סרט משני

“بازگشت بعداز חזרה אחרי 60 שנה” – 9:30 min

סרטים קצרים

“מוזיקה באושוויץ” – 2:31 min

“חוסר מעש של העם הגרמני” – 2:34 min

“בגדים באושויץ” – 1:00 min

“בורות” – 2:42 min

“סיווג האסירים” – 2:11 min

“כתובות קעקע באושויץ” – 2:01 min

“תמונות”

Musik/Fotos: Christian Ender – Album "Check it out", C&S Records, Göttingen 1996