Streszczenie „Odcinki życia wernera Baba” Christian Cender

Werner Bab urodził się 2.10.1924 r. w Oberhausen i od 1929 r. mieszkał w Berlinie. Na skutek wprowadzenia w życie Ustaw Norymberskich w 1935 r. i kolejnych rasistowskich ograniczeń Werner Bab nie mógł więcej uczęszczać do szkoły publicznej, był więc zmuszony – po krótkim pobycie w Żerdnie (Schneidemühl) – zamieszkać w internacie dla dzieci żydowskich w Szczecinie (Stettin). Po Nocy Kryształowej w listopadzie 1938 r. aresztowaniu wszystkich nauczycieli i zamknięciu szkoły powrócił do Berlina.

W 1942 r. po nieudanej próbie ucieczki przed grożącą mu deportacją i aresztowaniu przez Gestapo na granicy szwajcarskiej, po kilku miesiącach został wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Tylko niewielu Żydom udało się przeżyć nazistowską dyktaturę, naznaczoną niewolniczą pracą, utratą więzi rodzinnych, deportacją, wreszcie – zagładą.

Przeżyć Auschwitz – jeśli w ogóle – można było jedynie w wyjątkowych przypadkach. Werner Bab przeżył, mimo iż został wyselekcjonowany do „Sonderbehandlung‟, czyli komory gazowej.

Ten film daje wejrzenie w warunki życia Żydów od początku II Wojny Światowej i codzienności w obozach koncentracyjnych, zwłaszcza w Stammlager (obozie macierzystym) Auschwitz.

Niestety, biografia Wernera Baba nie może być postrzegana jako typowa: tylko mniejszości udało się przeżyć zakończenie wojny i znaleźć się w jednym z obozów dla „dipisów” (Displaced Persons Camp).

DVD: Odcinki życia wernera Baba

Film główny: Odcinki życia 37:39 min
Dodatek: Powrót po 60-ciu latach 09:30 min
Migawki: Werner Bab komentuje  
  Muzyka w Auschwitz     02:31 min
  Pasywność niemieckiej ludności 02:34 min
  Odzież w Auschwitz 01:00 min
  Brak przeczucia 02:42 min
  Typizacja więźniów 02:11 min
  Tatuaże w Auschwitz 02:01 min
  Los rodziny 03:08 min
Fotografie    

Muzyka: Christian Ender – Album „Check It Out”, C&S Records, Göttingen 1996

Fotografia: Christian Ender