ZWIAZEK

Serdecznie witamy na stronie związku imdialog! e.V.

Kim jesteśmy?

imdialog! e.V. jest związkiem, który żyje z datków i który charakteryzuje się krytycznym podejściem do niemieckiej historii – szczególnie czasu narodowego socjalizmu. Celem związku jest aktywne angażowanie się, aby tym sposobem włożyć wkład do rozwoju tolerancji, demokracji i międzynarodowego porozumienia.

Foto von Werner BabWerner Bab urodził się 2.10.1924 roku w Oberhausen i od 1929 r. mieszkał w Berlinie. W 1942 roku Werner Bab został wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz po nieudanej próbie ucieczki przed grożącą mu deportacją i po aresztowaniu go przez Gestapo na granicy szwajcarskiej. Zarówno ten obóz, jak i obozy koncentracyjne w Mauthausen i Ebensee udało mu się szczęsliwie przeżyć. Dopiero w roku 1958 Werner Bab powrócił z USA do Niemiec i od tej pory mieszka w Berlinie.

W roku 2006 za zaangażowanie się i wkład dla tolerancji, demokracji i międzynarodowego porozumienia otrzymał wysokie odznaczenie niemieckie krzyż Bundesverdienstkreuz.

Foto von Christian Ender

Christian Ender jest reżyserem filmu dokumentarnego “Odcinki życia Wernera Baba”. Film zostaje pokazywany na wstępie przed prowadzonymi rozmowami ze świadkiem przeżyć, które dla bohatera filmu Christian Ender organizuje. Film, który zajął 2. miejsce w konkursie Bundespreis des Bündnisses “Aktiv für Demokratie und Toleranz” w roku 2006 został przetłumaczony na 19 języów(1) i można go zobaczyć w wersji online w internecie.

Co jest naszym zadaniem?

Chcemy dać nowej generacji możliwość do spotkania się z jednym z ostatnich świadków wydarzen udokumentowanych w filmie “Odcinki życia” (2) i pokazywanym przed prowadzonymi rozmowami.

Przede wszystkim chodzi jednak o to, aby życiorys Werner’ a Bab’ a przyczynił się do rozwoju tolerancji, demokracji i międzynarodowego porozumienia.

Przeprowadzane przez nas spotkania (3) moża tu obejrzeć. O panstwa zdanie w księdze gości (4) cieszylibyśmy się.

Jeśli chcielibyście zaplanować spotkanie z jednym z ostatnich świadków wydarzen prosimy o kontakt (5) Więcej informacji zarówno o tle powstania filmu jak i o naszych intencjach oraz o nas i naszym projekcie znajdziecie tu (6).

Pod napisem prasa (7) znajdziecie wycinki i artykuły z radia i telewizji o naszej pracy i naszym projekcie oraz fotografie i materiały do sciągnięcia.