Informacje z prasy

Imdialog! e.V. (Wrozmowie, stow. zarej.)

Werner Bab i Christian Ender poznali się w 2002 r. w Muzeum Żydowskim w Berlinie.

Ze spontanicznego spotkania zrodziło się pytanie, jakie możliwości zaangażowania się w obronie praw człowieka oraz międzynarodowego porozumienia wszystkich społeczeństw wobec radykalnej prawicy, wobec zapominania o Zagładzie. Do tego Werner Bab wyraził gotowość występowania jako świadek epoki, aby – głownie w kontakcie z uczniami – ostrzegać przed skutkami totalitarnych reżimów. Z tego pomysłu powstała DVD „Odcinki czasu Wernera Baba‟, która istnieje już z podpisami w wielu językach. Tak powstała możliwość dotarcia do wielu zainteresowanych ludzi w wielu krajach.

W roku 2005 mogły więc rozpocząć się pierwsze spotkania ze świadkiem epoki, połączone z pokazem filmu.

Nasza koncepcja przewiduje możliwość wręczenia każdemu zainteresowanemu uczestnikowi spotkania jednego gratisowego krążka DVD. Spodziewamy się, że film da szerokim kręgom możliwość do dyskusji nad pielęgnacją kultury pamięci nie tylko w czasie rozmowy z naocznym świadkiem wydarzeń. Zwłaszcza po rozmowach z uczniami spodziewamy się dotarcia do pokoleń młodych ludzi, którzy bez tego nie zajęliby się tym tematem z własnej inicjatywy.

Dodatkowo Księga Gości na naszym portalu internetowym oferuje forum do wyrażania osobistych refleksji, pytań i notatek – lub do reakcji na słowa innych.

Forum to już cieszy się dużym odzewem.

Żebyśmy jednak byli w stanie kontynuować naszą pracę w kontaktach ze szkołami i wszystkimi instytucjami, zainteresowanymi spotkaniem i rozmową ze świadkiem wydarzeń, Wernerem Babem, oraz mogli nadal rozdawać nieodpłatnie naszą DVD pomaga nam