Werner Bab

בשעות הערב של ה 31 ביולי2010 נפטר וורנר באב, בשלווה ובפתאומיות, שבועות ספורים לפני

.86 -יום הולדתו ה

בחמשת השנים האחרונות העסיק את עצמו וורנר באב ללא לאות ופעל למען דמוקרטיה, סובלנות

.והבנה בינלאומית

בגישתו החיובית שחיזקה תמיד את החיים, הפך את עצמו לעד עכשווי ביותר מ 150 שיחות מול

.יותר מ 20,000 תלמידים

ורנר באב ענה לשאלות על החוויות שלו בתור אסיר במחנות הריכוז אושוויץ, מאוטהאוזן ואבנזו

.בפתיחות ובכנות על מנת להזהיר על ההשלכות של משטר טוטליטר

.עליה עתה במחויבות זו ויהא נוסדה כדי לתמוך להיפסק „imdialog!e.V.“ העמותה

לזכרו של וורנר באב יישמר דף אינטרנט הזה עם ספר האורחים והדוקומנטציה

.״פרקי הזמן של וורנר באב״ עם כתוביות ב-19 שפות

,מתוך הזדהות עמוקה

כריסטיאן אנדר

אוגוסט 2010