Werner Bab

W godzinach wieczornych 31. lipca 2010 roku Werner Bab nagle i niespodziewanie zmarł w spokoju, krótko przed swoimi 86 – tymi urodzinami.

W ostatnich latach swojego życia Werner Bab bezustannie angażował się i proklamował demokrację, tolerancję i porozumienie między narodami świata.

Swoje pozytywne i optymistyczne nastawienie do życia przekazal 20.000 uczniów w 150 rozmowach, w których brał udzial jako świadek wydarzeń wojennych.

Z niezwykłą otwartością odpowiadał na pytania dotyczące jego przeżyć w obozach koncentracyjnych Oswięcim, Mauthausen i Ebensee, chcąc ostrzegać przed totaliternymi reżimami.

Dla poparcia tego zaangażowania został założony związek „imdialog!e.V.“, który teraz zostanie rozwązany.
Strona internetowa wraz ze najdującą się tutaj kięgą wpisów gości oraz przetłumaczona na 19 języków dokumentacja pozostanie czynna jako pamieć o działalnosci Wernera Bab’a.

Pogrążony w smutku.
Christian Ender
W lipcu 2010 roku.