امكان سفارش دیسک تصويری مراحل زندگی ورنر باب

dvd cover "zeitabschnitte des werner bab"

تمام فیلم با زير نویس به 19 زبان وجود دارد. در زبان عربی, چینی, انگلیسی, فرانسوی, یونانی, عبری, ایتالیایی, ياپانی, هولندی, فارسی, پرتقالی, پولنی, روسی, اسپانیایی, چکی, اونگاری, ترکی, آلمانی و كرئی.

ضميمه دفتر24 صفحه

www.absolutmedien.de